Na OŠ Janka Padežnika Maribor se zaključuje prvo leto uporabe mobilne aplikacije eFolowr. Na začetku šolskega leta si je mobilno aplikacijo na pametne telefone namestilo približno 70 % staršev učencev naše šole. Tekom šolskega leta se je število uporabnikov povečevalo na približno 80%. Na seji sveta staršev naše šole smo v mesecu maju predstavnike oddelkov povprašali za mnenje o uporabnosti mobilne aplikacije. Bili so enotnega mnenja, da je aplikacija zelo uporabna, saj so starši sproti, na enostaven in dostopen način obveščeno o vsebinah, ki jih šola sporoča. Tudi zaposleni na šoli smo s celotnim sistemom uporabe mobilne aplikacije zelo zadovoljni. Ko smo začeli z njeno uporabo, smo popolnoma prekinili s tiskanjem sporočil (vabil, obvestil …). S strani uporabnikov nismo prejeli nobene pripombe, zato nadaljujemo s tako vpeljanim sistemom obveščanja. Pomembno ob tem je, da na ta način prispevamo tudi k trajnostnemu razvoju. Za delovanje sistema na šoli je pomembno sporočilo tudi dejstvo, da so zaposleni na Informacijsko Tehnološkem Centru vedno dosegljivi in nemudoma pristopijo k odpravljanju zastojev ali težav. Mobilno aplikacijo toplo priporočam.— Sonja Filipič, ravnateljica
OŠ Janka Padežnika Maribor

Lansko jesen smo se v občini Zreče, ki je del turistične destinacije Rogla-Pohorje, odločili za nov način obveščanja domačinov, turistov in drugih gostov, o dogodkih v naši destinaciji. Destinacija Rogla-Pohorje, ki zajema občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, je s pomočjo eFollowr-ja prešla iz obveščanja s tiskovinami na obveščanje preko aplikacije. Zavedamo se, da si vedno več ljudi življenje organizira s pomočjo svojega telefona, uporabniki pametnih na prav pa kar 92% časa preživijo znotraj mobilnih aplikacij. Z mobilno aplikacijo eFollowr smo vedno v stiku z našimi sledilci, tako imenovanimi obiskovalci. Aplikacija nam omogoča, da obveščanje poteka na sodoben in uporabniku nevsiljiv način. Obveščanje, o ponudbi v naši destinaciji, je hitro in ažurno, uporabniki nemudoma dobijo informacije o vseh prireditvah, o terminu prireditve in njeni lokaciji. Z eFollowr-jem postajamo vedno bolj učinkoviti in na ta način, na naše prireditve privabimo, še več obiskovalcev, ne le iz destinacije Rogla-Pohorje, ampak iz celotne Slovenije in tujine. V strategiji destinacije Rogla-Pohorje, ki jo uspešno izvajamo že nekaj let, smo posebno pozornost posvetili trajnosti in dolgoročnim trajnostnim ukrepom. Odkar uporabljamo aplikacijo eFollowr smo zmanjšali tiskovine in naredili en korak več k še bolj ekološko naravnani destinaciji. Z zmanjšanjem uporabe papirja prispevamo k ohranitvi gozda, ki krasi našo krajino in k zmanjševanju onesnaževanja okolja. Uporaba aplikacije je zelo enostavna in uporabnikom prijazna. Aplikacijo lahko samo priporočamo.— Domen Vogelsang, direktor
LTO Rogla-Zreče, GIZ

Vnašanje obvestil v eFollowr spletni vmesnik je v le nekaj korakih opravljeno ter shranjeno na avtomatsko pošiljanje le-teh. Nato lahko brez skrbi le še čakamo, da nas mobilna aplikacija eFollowr obvesti o našem dogodku. Uporaba spletnega vmesnika kot mobilne aplikacije je zelo preprosta.— Janja Petek
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem

Na naši osnovni šoli smo z mobilno aplikacijo eFollowr končno uredili medsebojno komunikacijo s starši, ki je pred tem kar večkrat povzročala slabšo voljo. Z uporabo navedene mobilne aplikacije ni več nesporazumov, skratka je zelo, zelo koristna. Jo priporočamo tudi drugim uporabnikom. Ne bo vam žal.— Darko Rebernik
Osnovna Šola Korena

Na OŠ Rače smo razmišljali o različnih možnostih ciljnega obveščanja naših staršev saj opažamo, da informacije, ki jih objavljamo na spletni strani šole in pošiljamo preko obstoječega sistema obveščanja, veliko staršev »spregleda«. Aplikacija eFollowr ponuja možnost dodatnega obveščanja na način, ki je domač večini uporabnikov in hkrati ni moteč. Starši se sami odločijo ali jim bodo informacije dostavljene. Letošnje leto je prvo leto uporabe aplikacije. Naredili bomo analizo zadovoljstva uporabe. Prepričan sem pa, da bodo odzivi pozitivni. Aplikacija ne predstavlja pomembnega dodatnega dela za administratorja in smo z njo zadovoljni.— Rolando Lašič
Osnovna Šola Rače

V Mariborski knjižnici že več kot tri leta uporabljamo produkt eFollowr, kot enega od kanalov obveščanja o prireditvah in dejavnostih Mariborske knjižnice. Z aplikacijo smo zelo zadovoljni, ker ima enostaven vmesnik za upravljanje, posamezne funkcionalne nadgradnje, kot na primer izbira posameznih ciljnih skupin uporabnikov, ki jim usmerjamo ciljana sporočila, časovna opredelitev pošiljanja sporočil…, pa so nam omogočile racionalnejše poslovanje, saj lahko sporočila pripravimo naenkrat, v paketu, v naprej in za daljše časovno obdobje.— Barbara Kovář
Mariborska knjižnica

With the help of eFollowr, we are always in touch with our visitors and customers. It enables our visitors to be among the first to be informed about novelties and events. With this application, we are becoming more and more competitive with the largest sports centers in Slovenia.

— Aleš Antolinc
Športni objekti Maribor

At the end of 2015, Library of Maribor decided to start using eFollowr product, developed by Informacijsko tehnološki center Maribor.

Mobile app allows users to monitor information about events and activities of Library of Maribor on their mobile devices.

We are very pleased with the product, it has a simple interface which is constantly upgraded with additional functionalities. In case of problems their support is always available for any information.


— Mag. Barbara Kovář
Mariborska-Knjižnica

Organic Horticultural Society Mozirski gaj, Hribernikova 1, 3330 Mozirje cooperated with the Information Technology Centre eFollowr program in year 2016. We can confirm that the cooperation was very good and useful for our society, which is reflected in our recognisability and visit.

— Darko Bele
Mozirski Gaj

After a year of use, eFollowr has reached our expectations. Number of followers is growing every month. The use of eFollowr is simple and quick for both us and followers. With the new communication channel, our readers are now instantly informed about current events and news.

— Barbara Kužnik
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper

eFollowr brings SNG Maribor a new way of quick and selective informing, so that our visitors can quickly find out information and news from the theatre.

— Danilo Rošker
Slovensko narodno gledališče Maribor

eFollowr is an application, that is easy to manage, it allows us to dynamically publish content and special offers. At the same time it is user-friendly, as it does not burden the user with spam messages. We are very sattisfied.

— Dominik Puc
Explora d.o.o.

Our library, as a place of many cultural and educational events, tries to follow modern communication channels for informing our customers. Modern users of library services are also recipients of many advertising messages through the classic route of home mailbox. An increasing number of them use their mobile device to find information.

We considered the eFollowr application appropriate for our needs and communication. According to the gradual growth of number of users of this app we assume that we have chosen the right path.


— Mag. Matjaž Eržen
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka